Biệt thự đường Hoàng Kế Viêm - Thiết kế và giám sát TC